Thai ไทย English อังกฤษ
Home | Members | How to Pay | Shopping Cart | Contact Us | About Us
Search Products
Category
  Digital Media
  GSM-GPRS
  Electronic product
  E-Components
  Test Instrument
  GPS Receiver
  RF Wireless
  Bluetooth
  Software
  Burn In Test Socket
  Connector /Cable
  RFID reader
  Finger Print Sensor
  Development tool
  Aquarium /Pet
  Solar Energy Saving
  Wireless Security
  ค่าขนส่ง Express
  Herbal
Your shopping cart
Product Code Price QTY. Total
Shopping cart is empty!
Total (non VAT)  
 • Check out
 • Change/Delete Products
 • Visitor Online
  now 8 user  
  เกี่ยวกับ www.ICDshop.net
  ราคือ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า แบบ One Stop Shopping แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีพร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็น
  - บริการนำเข้าสินค้าเร่งด่วน (Express Importer)
  - บริการออกแบบวงจร (Circuits Design)
  - บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
  - จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป (Finish Products)
  - จำหน่ายอุปกรณ์แบบชิ้นส่วน (Semiconductor Components)
  - บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ (Bussiness Registration)
  - บริการรับสอบบัญชี (Tax Auditor)
  ากประสบการณ์เกือบ 10 ปีในวงการอุปกรณ์อเล็คทรอนิคส์ และกว่า 2 ปีในการพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ ทำให้ได้เราพบกับปัญหาในการให้บริการของ Trading และ ปัญหาในการให้บริการของบริษัทที่รับนำเข้าสินค้าโดยทั่วไป จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เราเข้าใจดีว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไร และลูกค้าต้องการอะไร
  ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเราเสมอ เพราะเรายึดถือ "ความพึงพอใจของลูกค้า" เป็นหลัก

  การรับประกันสินค้า และการรับคืนสินค้า

  -สินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องเกิดความบกพร่องที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้งานผิดวิธี ดัดแปลง แก้ไข ตัวสินค้า
  -สินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องแจ้งให้ทางร้านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมผลการทดสอบ ผลการวัดที่บ่งบอกว่าสินค้าบกพร่องจากโรงงาน
  -ลูกค้าต้องทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่พบว่าบกพร่องภายในระยะเวลาที่ทางร้านกำหนดไว้ พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน
  -สินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์บรรจุในหีบห่อเดิมและไม่ชำรุดเสียหาย ขาหัก ขางอ (กรณีตัวอะไหล่ เช่นไอซี, Transistor, Diode)
  -ลูกค้าต้องทำการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพของสินค้าให้มั่นใจก่อนจะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต (กรณีอะไหล่)
  -สินค้าที่จะนำไปทดสอบกรุณาใช้ เบ้าเสียบ หรือปากคีบ หรือปลั๊กเสียบ ไม่ควรนำไปบัดกรีโดยตรง (กรณีอะไหล่)
  -ทางร้านจะเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ให้แต่ในรุ่นเดิมเท่านั้น กรณีของหมดทางร้านจะคืนเป็นเงินเต็มจำนวนค่าสินค้า (ร้านจะไม่ชดเชยค่าขนส่ง)
  -สินค้าที่รับคืนและลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าชุดใหม่ทางร้านจะคืนเงินให้เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้จ่ายมา และทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อมูลค่าความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากลูกค้านำสินค้าไปใช้งานโดยมิได้ผ่านการตรวจทดสอบด้วยตนเอง และทางร้านขอสงวนสิทธิ์การขายตามสภาพ

  Home | Members | How to Pay | Shopping Cart | Contact Us | About Us

  All rights reserve © 2006-2008
  Powered by ICDshop.NET

  Total Visitors